Najnovšie výlety

  Náučný chodník
  Vyhliadka
  Dobytie vrcholu
  Kostol
  2 hod 30 min     7.2 km   330 m
 

Roklina
Rebríky
  Vodopády
  Turistický prístrešok
  Výhľad
Ponor
  3 hod 50 min     11.6 km   495 m
 

  Zrúcanina
Náučný chodník
  1 hod 10 min     3.3 km   110 m
 

  Náučný chodník
Bane
  Jazero
  Potok
  Výhľad
  1 hod 0 min     3 km   230 m
 

  Rozhľadňa
  Výhľad
  Náučný chodník
  Turistický prístrešok
  2 hod 0 min     5.5 km   330 m
 

  Na kolesách
  Rieka
  Jazero
  Ihrisko
  3 hod 50 min     13 km   70 m
 

  Dobytie vrcholu
  Výhľad
  Skala
  2 hod 20 min     7 km   300 m
 

Vodný žľab
  Náučný chodník
  30 min     1.3 km   30 m
 

  Náučný chodník
  Výhľad
Hojdačka
  Turistický prístrešok
  Jazero
  Skala
  1 hod 15 min     3.6 km   134 m
 

  Náučný chodník
  Výhľad
  1 hod 10 min     3.3 km   151 m
 

  Náučný chodník
Vyrezávané zvieratá
Altánok
Domček na stračej nôžke
  20 min     1000 m   40 m
 

  Výhľad
  Dobytie vrcholu
  1 hod 45 min     4.2 km   230 m
 

  Vodopády
  Hradisko
  Kaplnka
  1 hod 45 min     5 km   200 m
 

  Skala
  Výhľad
  Náučný chodník
  2 hod 0 min     5.3 km   320 m
 

  Náučný chodník
  Banské pamiatky
  1 hod 35 min     4 km   190 m
 

  Náučný chodník
  Výhľad
  Zrúcanina
  Jaskyňa
  Rieka
  Skala
  1 hod 5 min     3 km   165 m
 

  Náučný chodník
  Rozhľadňa
  40 min     2.6 km   40 m
 

  Náučný chodník
  Rozhľadňa
  Bufet
  1 hod 15 min     4.4 km   290 m
 

  Výhľad
  Skala
  Náučný chodník
  3 hod 40 min     11 km   236 m
 

  Výhľad
  Skala
  Jaskyňa
  Náučný chodník
  Jazero
  2 hod 35 min     7.5 km   303 m
 

  Náučný chodník
  Park
  Kaštieľ
  Kaňon
  Potok
  Jazero
  1 hod 50 min     5.5 km   111 m
 

  Náučný chodník
Bunkre
  Výhľad
  1 hod 0 min     2.5 km   160 m
 

  Jazero
  Potok
Železnica
  1 hod 40 min     4.1 km   91 m
 

  Rieka
  Na kolesách
Náučný chodník
Pláž
Bunkre
  1 hod 50 min     6 km   45 m
 

  Náučný chodník
  Banské pamiatky
  2 hod 30 min     6.6 km   253 m
 

Bunkre
  Jazero
  Potok
  1 hod 0 min     3.1 km   51 m
 

  Jaskyňa
  Zvieratá
  Reštaurácia
  10 min     500 m   2 m
 

  Hradisko
  Výhľad
  20 min     600 m   54 m
 

  Kostol
  Náučný chodník
  2 hod 10 min     7 km   180 m
 

  Jazero
  Vyhliadka
  1 hod 5 min     3 km   92 m
 

  Na kolesách
  Banské pamiatky
  1 hod 15 min     3.4 km   90 m
 

  Na kolesách
  Rieka
  Rozhľadňa
  25 min     1.4 km   1 m
 

  Na kolesách
  Kaplnka
  Banské pamiatky
  Výhľad
Náučný chodník
  1 hod 10 min     4 km   105 m
 

  Na kolesách
  Rozhľadňa
  Prameň
  Ihrisko
  2 hod 10 min     7 km   156 m
 

  Dobytie vrcholu
  Vyhliadka
  Jaskyňa
  Zrúcanina
  1 hod 55 min     4.7 km   332 m
 

  Dobytie vrcholu
  Výhľad
  Rozhľadňa
  2 hod 18 min     5.6 km   426 m
 

  Dobytie vrcholu
  Výhľad
  2 hod 20 min     5.6 km   436 m
 

  Na kolesách
  Jazero
  2 hod 5 min     7 km   35 m
 

  Jazero
  Výhľad
  Reštaurácia
  2 hod 0 min     4.8 km   157 m
 

  Chata s občerstvením
  Rozhľadňa
  Dobytie vrcholu
  Náučný chodník
  Zrúcanina
  2 hod 15 min     5.5 km   371 m
 

  Náučný chodník
  Jazero
  Vyhliadka
  Banské pamiatky
  1 hod 0 min     2.5 km   105 m
 

  Kaplnka
  Kostol
  Výhľad
  Reštaurácia
  45 min     1.3 km   183 m
 

  Chata s občerstvením
  Dobytie vrcholu
  Vyhliadka
  2 hod 20 min     6.5 km   256 m
 

  Rozhľadňa
  Turistický prístrešok
  Bufet
  Reštaurácia
  Ihrisko
  1 hod 0 min     2.7 km   84 m
 

  Park
  Náučný chodník
  Jazero
  Potok
  Kaštieľ
  20 min     1000 m   30 m
 

  Zrúcanina
  Náučný chodník
  Výhľad
  20 min     1000 m   35 m
 

  Náučný chodník
  Altánok
  1 hod 20 min     3.8 km   117 m
 

  Na kolesách
  Jazero
  Turistický prístrešok
  1 hod 50 min     6.1 km   106 m
 

  Náučný chodník
  Jaskyňa
  Vyhliadka
  Turistický prístrešok
  Prameň
  Ihrisko
  Jazero
  2 hod 12 min     6.1 km   260 m
 

  Jaskyňa
  Jazero
  Ihrisko
  1 hod 23 min     4.1 km   135 m
 

  Náučný chodník
  Rozhľadňa
  Výhľad
  Zrúcanina
  1 hod 30 min     4.3 km   165 m
 

  Rozhľadňa
  Skala
  Vyhliadka
  Dobytie vrcholu
  Náučný chodník
  Baňa
  1 hod 40 min     4.5 km   226 m
 

  Náučný chodník
Hradisko
  Zámok
  1 hod 10 min     3 km   155 m
 

  Náučný chodník
  Jaskyňa
  Vodopády
  2 hod 14 min     6.3 km   300 m
 

  Rozhľadňa
  2 hod 5 min     6.4 km   204 m
 

  Vodopády
  1 hod 25 min     3.8 km   250 m
 

  Náučný chodník
  Banské pamiatky
  1 hod 50 min     6 km   164 m
 

  Náučný chodník
  Rozhľadňa
  Reštaurácia
  1 hod 18 min     3.1 km   236 m
 

  Kaplnka
  Banské pamiatky
  Vyhliadka
  2 hod 56 min     7.5 km   458 m
 

  Kaplnka
  Banské pamiatky
  2 hod 38 min     6.8 km   325 m
 

  Banské pamiatky
  Náučný chodník
  2 hod 52 min     8.7 km   286 m
 

  Vyhliadka
  Jaskyňa
  Rozhľadňa
  Reštaurácia
  Náučný chodník
  2 hod 50 min     7.6 km   410 m
 

  Rozhľadňa
Náučný chodník
  2 hod 5 min     5.3 km   350 m
 

  Zrúcanina
  Výhľad
  1 hod 5 min     2.6 km   240 m
 

  Rozhľadňa
  Zrúcanina
  Ihrisko
  Rieka
  1 hod 53 min     5 km   281 m
 

  Náučný chodník
  Zrúcanina
  Reštaurácia
  2 hod 30 min     6.3 km   360 m
 

  Na kolesách
  Náučný chodník
  Potok
  1 hod 40 min     5 km   134 m
 

  Náučný chodník
  Prameň
  Jazero
  Reštaurácia
  Ihrisko
  2 hod 0 min     5.5 km   243 m
 

  Prameň
  Jazero
  Reštaurácia
  1 hod 0 min     2.8 km   94 m
 

  Náučný chodník
  Roklina pri potoku
  Zrúcanina
  40 min     2 km   74 m
 

  Na kolesách
  Kone
  2 hod 41 min     9.8 km   105 m
 

  Zrúcanina
  Lesné plody
  1 hod 37 min     4.9 km   148 m
 

  Zvieratá
  Ihrisko
  Bufet
  40 min     2.4 km   33 m
 

  Jazero
  Potok
  Zvieratá
  Náučný chodník
  Ihrisko
  Zámok
  45 min     2.8 km   18 m
 

  Chata s občerstvením
  Baňa
  3 hod 40 min     10.5 km   387 m
 

  Chata s občerstvením
  Náučný chodník
  Baňa
  3 hod 21 min     9.4 km   424 m
 

  Dobytie vrcholu
  1 hod 26 min     2.7 km   336 m
 

Partizánska nemocnica
  1 hod 54 min     4.3 km   372 m
 

  Na kolesách
  Turistický prístrešok
  1 hod 50 min     5.1 km   231 m
 

  Vodopády
  Bufet
  2 hod 10 min     6.3 km   258 m
 

  Na kolesách
  Chata s občerstvením
  Jazero
  Ihrisko
  2 hod 41 min     8 km   321 m
 

  Chata s občerstvením
  3 hod 5 min     6.7 km   694 m
 

  Vodopády
  2 hod 54 min     7.7 km   401 m